Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.3 /  10 (  15 lượt đánh giá )